Tháng Chín 13, 2017

Sơn dầu

Sơn dầu là gì? Sơn dầu là loại sơn có thành phần gốc nước hoặc gốc dầu. Sơn dùng để lăn nên sắt, gỗ và…